Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

myamericandream
Sam powiedziałeś start, to teraz sam powiesz koniec.
Reposted fromhopeso hopeso
myamericandream
4008 737e
Reposted frommalka malka
myamericandream
4141 f011 500
Und die Kleinsten fahren auch Rad :)))
Reposted fromsape sape
myamericandream
Reposted fromadkagar adkagar
4399 f40b

Misha + Sex!Hair

myamericandream
Reposted fromabcdc abcdc
myamericandream
4996 1b08
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
myamericandream
myamericandream
5889 4489
Reposted fromunr-eal unr-eal
myamericandream
6049 52cb 500
Reposted frommusicalna musicalna
myamericandream
6278 b96e
Reposted fromplayinglove playinglove
myamericandream
I tylko przyjdź. Dotknij mnie czule i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim. 
— Szekspir
Reposted fromunr-eal unr-eal
myamericandream
7812 f21a 500
djwedkarz
Reposted fromznikajac znikajac
myamericandream
4630 e6bf
żulczyk
Reposted fromznikajac znikajac

June 23 2014

myamericandream
`Czasem kiedy masz wszystkiego dość... spoglądasz w gwiazdy... i one zawsze tam są...` 
— (Mushishi)
Reposted fromArvaro Arvaro
myamericandream
9367 fdab
Reposted fromarwen arwen
myamericandream
9385 ba04
Reposted fromMrHobbes MrHobbes
myamericandream
9427 9c18
Reposted frommrs-miggins mrs-miggins
myamericandream
Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną
— Simon Beckett – Chemia śmierci
Reposted fromautunno autunno
myamericandream
Nie mam wielu prawdziwych przyjaciół, dlatego ci, których mam, są dla mnie ogromnie ważni. Są starannie dobrani i kocham ich wszystkich.
— H.Coben 'W głębi lasu'
Reposted fromhappy25 happy25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl